"Info Volkodav"

O autoru teksta M. Pulinu, specijalistu za školovanje pasa, vidljive su njegove riječi da je tu prisutno njegovo iskustvo. Kroz njegove ruke je prošlo mnoštvo različitih pasmina, između ostalog i na stotine azijata, kako i u drugim uzgajivačnicama tako i u njega doma.

Stražarske kvalitete, u tom slučaju imajući u vidu stražarsko lajanje, kod uspoređujućih pasmina najviše su izraženi kod kavkaskog ovčara - u značajnom stepenu kod 94% pasa, kod azijaca u 67%, a kod njemačkih ovčara 76% pasa.

Kvaliteta zaštitnika, to jest sposobnost obraniti svog vlasnika, značajnije su izraženi u 64% srednjeazijaca. Analogno tome kod kavkazaca 76% a kod nijemaca 57%.

Obraniti teritoriju od nepoznatog, po priznanju vlasnika, mogu 81% SAO, 59% Nijemaca i 88% KO.

Po inteligenciji, ona je primijećena u visokom stepenu kod 64% SAO, ova pasmina prevazilazi i njemačke ovčare (53%), i kavkasce (53%).

(***)SAO gotovo je takva, kao kod njemačkih ovčara...

Dresirljivost, kao sposobnost naučiti, značajno je izražena u 31%SAO i umjereno u 48% SAO. Istovremeno kod nijemaca visok stupanj dresirljivosti karakteristično je za 75.6 a umjereni stepen za 16.7% pasa. Kod KO visok stupanj 23.5%, a umjereni 58.8%

Razdražljivost visokog stupnja u 16% SAO, velika većina pasa imaju slabu ili umjerenu razdražljivost. Kod Nijemaca visok stepen razdražljivosti 51% pasa, a u kavkazaca 41% pasa.

Sklonost lajanju, što često korelira s razdražljivošću pasa, u značajnoj mjeri je karakteristična za gotovo 29% SAO, 21% nijemaca i 53% kavkaskih ovčara.

Visoka flegmatičnost kod SAO sreće se u 40% pasa - usporedno s tim kod njemačkih ovčara 4%, a kod kavkaskih ovčara - 23%